Cantina Lilliu, sienda agrìcola de Ussaramanna.

Sa stòria de Pietro e Roberta.

Custa est sa stòria de Pietro e Roberta, e prima ancora de su babu e sa mama. “Ses bastanti mannu po pigai is decisionis cosas tuas. Circa de cumprendi chini ses, ita bolis e ita fais po dd’otenni”, e a Pietro, nemancu 18 annus, ddi bastat pagu po scerai sa vida chi bolit bivi.

Pietro bolit fai binu. Po custu stùdiat e passat in bìngia una surra de tempus. “Est unu campu innui tocat a s’assetiai segundu s’annada e innui tocat a ponni infatu a sa terra. Su binu in sa terra no s’agatat de sei, tui dd’as mai bitu scurrendi in bìngia?”, si preguntat in su mentris ca si­nci ingollit a bìngia, in su sartu de Ussaramanna, in Marmidda.

cantina-lilliu-pietro-sardex“Est unu artifìtziu de s’òmini, sa mata fait s’àxina po fai sighiri sa genia, poita s’àxina portat su pisu e fait unu frutu durci e curiosu po ca is animalis si­ddu ingollant avatu. Nosu circaus de agiudai sa mata a bivi paris a s’ìndula cosa sua. Sa messarìtzia cosa nosta est una manu po donai e una po pigai. Chi teneus àxina prus bona no depeus fai àtera cosa in cantina, chi no a dda avalorai. In su mercau si diferentziaus de is àterus pròpriu po custa manera da fai messarìtzia naturali e po mori ca in cantina circaus de premiai su traballu fatu in su sartu. Su fatu no est a èssiri prus bravus de is àterus, est ca no totus tenint una terra comenti a custa, argiddosa e carcinosa, sa carcina difatis donat fragu meda e colori, no sceti a s’àxina. In prus est una terra chi allogat beni s’umididadi.

Intra sa Giara de Gesturi e sa de Siddi ddoi at 4 ètarus chi ant donau vida a sa Cantina Lilliu. In su interis Pietro e Roberta ndi bessint cumpàngius de vida, a prus de su traballu, incumentzendi de su 2010, ma Pietro iat giai incumentzau cun sa sienda sua imbutilliendi po sa prima borta in su 2005, de custa terra etotu.

“Traballaus cun energia lìmpia gràtzias a su mètodu Ganimede” si contat Roberta “ca si permitit de no imperai energia elètrica ma su gas bogau de sa fermetatzioni etotu. Eus fatu totu a nou e cambiau is tichetas. Seus stètius in paricis cuncursus italianus e is ampuddas nostas fiant totu diferentis de is àteras. Custu poita bolestis fai biri sa simbologia chi ddoi est apalas de dònnia binu, fai sciri su chi seus fendi e fai cumprendi ca su binu nascit de sa terra. Su traballu nostu, a prus de su biològicu, est messarìtzia sinèrgica. Gràtzias a custa manera de fai no ddoi abarrat arrestu chìmicu in s’ampudda.”

Cantina-Lilliu-Ussaramanna-vino-pantumasIn d­unu annu faint 20 milla ampuddas, s’80% de custas ddas bendint in Sardìnnia e su 20% intra de s’Italia e Germània. “In Sardìnnia s’agataus meda in Casteddu e acanta, teneus crientis importantis in Li monti di Mola/Costa Smeralda chi traballant su binu giai 50 annus. Prefereus a tenni un’arrelata dereta paris a is crientis e mi praxit ca chini tenit su binu nostu ddu scìpiat spiegai e contai. Càstia su binu Dicciosu, su Cannonau “in purezza”, chi est Cannonau diaderus.”

“Apu scerau su monograma de sa D”, sighit Roberta, “de is scritus antigus po arregordai un’acàpiu a su passau, a su connotu de sa messarìtzia portada ainnantis de su babu de Pietro e torrada a castiai cun is ogus de oi. In sa ticheta ddoi est su sinnu de custa traditzioni paris a su lillu stilizau, de su latinu”lilium” sinnu de puresa. S’ampudda po mei depit contai calincuna cosa de su chi ddoi est aintru.”

“Cun Pantumas, su cannonau Biancu” sighit Roberta, “eus fatu una mòvida cumerciali de importàntzia paris cun Salvatore Niffoi. Ligendi su lìburu suu Pantumas, (de su sardu spìritus, ànimas), apu agatau una frasi chi pariat scrita po su binu nostru e chi nci eus postu apalas de s’ampudda. Po Paschixedda eus bèndiu 500 pacus arregalu innui nci eus postu paris su binu e su lìburu de su scridori sardu”.

Seus stètius de is primus a s’iscriri a su Circuito Sardex.net” acabant, “in Sardex eus comporau sa màchina e fatu traballeddus e arràngius. Si seus acataus ca chini còmporat de sòlitu nci­dd’acabat crienti. Aìntru de su Circùitu bendeus prus de totu a is ristorantis. De pagu eus fatu un atòbiu de tastadura in sa Bottega di Cibele. Cun Sardex si intendeus lìberus de cuncordai s’economia nostra.

 

Furriau in sardu de Tiziana Furcas e torrau a castiai de su Portalitu de sa Lìngua Sarda de sa Provìncia de Casteddu

INSERITO IN:

Tag:

I commenti sono chiusi.

Categorie

Ultime Recensioni